Spoštovani!

 

Obveščamo vas da bo od jutri  7.5.2014 dalje mogoča prijava  v zdravstveno kolonijo oziroma na letovanje.

 

                        ***PRIJAVE ZBIRAMO DO 10.6,.2014***

 

V letošnjem letu je poleg otrok z zdravstveno indikacijo mogoče letovanje tudi za otroke brez zdravstvene indikacije! Starši otrok, kjer zdravstvena indikacija ni prisotna se lahko prijavite s priloženo prijavnico direktno na Pinesto d.o.o. preko elektronskega naslova info@pinesta.com .V roku nekaj dni boste domov prejeli pogodbo v podpis in vse ostale informacije.

PRIJAVNICA 2014

 

 

POGOJI IN NAČIN PRIJAVE:

V zdravstvenih kolonijah lahko letujejo otroci z napotnico in letos (prvič) tudi brez napotnice

– letnik 1999 – 2007 v šolskih zdravstvenih kolonijah,

– ter letniki 2008 in 2009 v predšolski koloniji!

 

IZMENE ZDRAVSTVENIH KOLONIJ  in LETOVANJ V LETU 2014

 • Predšolska(letnik 2009,2008)
  20.6. – 27.6.2014: Vse gorenjske občine
 • I. šolska kolonija
  28.6. – 12.7.2014: Kranj, Škofja Loka
 • II. Šolska kolonija
  12.7. – 22.7.2014: Kranj, Škofja Loka, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Jesenice, Kranjska gora, Žirovnica
 • III. Šolska kolonija
  22.7. – 1.8.2014: Kranj, Radovljica, Bled, Gorje Bohinj, Tržič
 • IV. Šolska kolonija
  1.8. – 11.8.2014: Kranj, Tržič, Škofja Loka

 

CENA:

– PEDŠOLSKA KOLONIJA :

z napotnico 125,22€ 

brez napotnice 240,16€

– 14 – DNEVNA IZMENA :

z napotnico 250,44€

– 10 – DNEVNE IZMENE: 

z napotnico 178,89€

brez napotnice 343,09€

 

POSTOPEK PRIJAVE na kratko:

Velja za vse občine:

V primeru prisotne zdravstvene indikacije otroke za letovanje predlaga njihov osebni/izbrani zdravnik ali pediater, ki jim izstavi posebno napotnico za letovanje (pogoji s strani ZZZS za letovanje preko zdravstva:»Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo le  tisti otroci in šolarji, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji  ali so bili pogosteje bolani.«

 

Občina Kranj:

Starši se z napotnico ali brez javite na Pinesti d.o.o., Stritarjeva 8, 4000 Kranj, kjer boste podpisali pogodbo za želen termin letovanja vašega otroka.

Otroke iz socialno ogroženih družin predlagajo socialne delavke na šolah, le te predloge posredujejo na CSD Kranj. Otroci, ki so RESNIČNO upravičeni do subvencije, jim letovanje sofinancira občina Kranj.

 

Občine Naklo, Preddvor,Cerklje na Gorenjskem in Šenčur:

Ravno tako se z napotnico ali brez, zgalsijo na Pinesti d.o.o. Občine za te otroke krijejo delni prispevke staršev glede na socialni položaj družine. Starši  se obrnete na socialne delavke na šoli!

 

Občine Škofja Loka, Železniki,Gorenja vas – Poljane, Žiri, Radovljica, Gorje, Bled

Z napotnico ali brez se zglasite na CSD Škofja Loka oziroma CSD Radovljica (Gorje,Bled,Radovljica).

 

Občine Bohinj

prijave se zbirajo v zdravstvenem domu, tako kot v preteklosti.

 

Občina Jesenice,Kranjska Gora,Žirovnica

Prijave se zbirajo na občinah, tako kot v preteklosti.

 

Otroke s poudarjeno socialno indikacijo predlaga socialna služba. Občine bodo za določeno število otrok s poudarjeno socialno indikacijo prispevala določena sredstva.