Splošni pogoji in navodila

Splošni pogoji in navodila za letovanje so sestavni del pogodbe, ki jo s podpisom pogodbe ali napotnice- voucherja skleneta PINESTA, d.o.o. kot organizator in gost, ki se prijavlja na letovanje.

STORITVE, VŠTETE V ARANŽMA

V ceni aranžmaja so vštete storitve, navedene v aranžmaju. Posebne storitve so tiste, ki niso vštete v ceno aranžmaja, zato jih gost-koristnik plača posebej.

PRIJAVE IN VPLAČILA

Gost se lahko prijavi za letovanje preko podjetja PINESTA, d.o.o. Kranj ali Pinesta d.o.o. Novigrad ter spletne strani www.booking.com. Na podjetju Pinesta d.o.o. Kranj sprejemamo le negotovinska vplačila. Več možnosti plačil nudi Pinesta d.o.o. Novigrad, kjer je znesek možno nakazati direktno na transakcijski račun, gotovinsko ali s kreditno kartico. Plačila ter pogoje rezervacij in plačil preko tretjih rezervacijskih kanalov določa individualno vsak kanal posebaj. Prijava skupine velja za potrjeno, ko je pogodba podpisana z obeh strani. Individualna rezervacija velja za potrjeno, ko je vplačan na izdanem računu določen avansni del zneska za letovanje. Preostali del aranžmaja mora biti plačan 30 dni pred pričetkom letovanja, v kolikor ni dogovorjeno drugače.

CENE

Redne cene letovanja so objavljene na naši spletni strani pod rubriko “cenik”. PINESTA, d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe cen v skladu z Obligacijskim zakonikom. O morebitni spremembi cene aranžmaja družba obvesti gosta. Za zgodnje non refundable vplačilo rezervacij za najem kapacitet nudimo popust.

POTNI DOKUMENTI

Gost, ki se prijavlja na letovanje v tujini, mora imeti veljavni potni list ali osebno izkaznico. Gost si je omenjene dokumente dolžan priskrbeti sam.

IZGUBA DOKUMENTOV

Če gost na letovanju izgubi osebne dokumente, si mora nove pridobiti sam na lastne stroške.

PRTLJAGA

PINESTA, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijavo o izgubljeni ali poškodovani prtljagi gost sam naslovi na prevoznika ali na ponudnika storitev.

ODPOVED LETOVANJA

Če gost želi odpovedati letovanje, lahko to stori le na mestu, kjer se je za letovanje prijavil.
Odpovedi rednih individualnih rezervacij:

 • do 30 dni pred odhodom organizator zadrži 30% cene aranžmaja

 • od 29 do 15 dni pred odhodom organizator zadrži 40 % cene aranžmaja

 • od 14 do 3 dni pred odhodom organizator zadrži  60 % cene aranžmaja

 • od 2 dni do dneva odhoda ter na dan odhoda organizator zadrži 100 % cene aranžmaja

Odpovedi individualnih zgodnjih rezervacij:

 • Do 35 dni pred nastopom letovanja se zadrži vplačilo prvega dela avansa
 • Do 7 dni pred prihodom je odstopnina 70% zneska računa
 • 1 do 7 dni pred prihodom je odstopnina 90% zneska računa
 • Na dan letovanja je odstopnina 100% zneska računa
 Odpovedi individualnih non refundable rezervacij:
– odstopnina je 100 % zneska
 

Odpovedi za rezervacije, ki so po pogodbi sklenjene za skupine :

 • za odpoved do 120 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 10% celotne vrednosti aranžmaja in stroške prijavnine,
 • za odpoved od 119 do 90 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 20% celotne vrednosti aranžmaja in stroške prijavnine,
 • za odpoved od 89 do 60 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 50% celotne vrednosti aranžmaja in stroške prijavnine,
 • za odpoved od 59 do 40 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 80% celotne vrednosti aranžmaja in stroške prijavnine,
 • za odpoved od 39 dni do 30 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 90% celotne vrednosti aranžmaja in stroške prijavnine,
 • za odpoved od 29 dni in manj do začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, ga organizator bremeni za celotno vrednost aranžmaja, ki je lahko povečana do višine dejanskih stroškov. 

Če gost letovanje sredi letovanja prekine na lastno željo, nima pravice do povračila stroškov aranžmaja.

V kolikor gost želi, lahko v lastni režiji vplačano letovanje tudi zavaruje za riziko odpovedi pri katerikoli zavarovalnici, ki to storitev ponuja. Skupine lahko pravtako zavarujejo vplačilo avansov pri zavarovalnicah, ki to opcijo nudijo.

REKLAMACIJE

Če pride do nekvalitetne izvedbe storitev, lahko letovalec zahteva sorazmerno odškodnino s pisno pritožbo po naslednjem postopku:

 • V kraju samem mora reklamirati neustrezno storitev pri ponudniku storitve.

 • Če vzroka reklamacije ni mogoče odpraviti, ponudnik storitve izda pisno potrdilo o reklamaciji.

 • Organizator letovanja je dolžan izdati pisno odločbo k navedeni pritožbi v 8 dneh po njenem prijetju.

 • Dokler organizator ne izda sklepa se letovalec odreče posredovanju katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom.

 • Maksimalno nadomestilo po pritožbi lahko doseže znesek cene aranžmaja. S tem se izključuje pravica kupca do nadomestila idealne škode. (57.e čeln: Zakon o varstvu potrošnikov)

 

KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankama je za vse spore pristojno sodišče v Kranju v kolikor gre za rezervacijo v podjetju Pinesta Kranj d.o.o. V Istri je za reševanje morebitnih sporov pristojno sodišče v Bujah.