S pridobljeno koncesijo in občutnim finančnim prispevkom Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Kranj, vsako leto v času šolskih počitnic letuje cca 1.000 predšolskih in šolskih otrok v deset in štirinajstdnevnih izmenah. Razliko do ekonomske cene krijejo starši in v manjši meri posamezne občine. Za pedagoško vodenje, zdravstveno in vzgojno varstvo skrbi osebje, ki svoje delo opravlja prostovoljno.

POGOJI IN NAČIN PRIJAVE:

V zdravstvenih kolonijah lahko letujejo otroci rojeni 1996 in mlajši!

IZMENE ZDRAVSTVENIH KOLONIJ V LETU 2011

 • Predšolska
  20.06. – 30.06.2011: Vse gorenjske občine
 • I. šolska kolonija
  30.06. – 14.07.2011: Kranj, Škofja Loka
 • II.Šolska kolonija
  14.07. – 28.07.2011: Kranj, Radovljica, Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska gora, Žirovnica
 • III. Šolska kolonija
  28.07. – 11.08.2011: Kranj, Radovljica, Bled, Bohinj, Tržič
 • IV. Šolska kolonija
  11.08. – 25.08.2011: Kranj, Tržiča, Škofja Loka

Izmene: predšolka 10-dnevna (junij) in šolske 14-dnevne (julij in avgust).

Izbrani zdravniki bodo predlagali otroke s poudarjeno zdravstveno indikacijo, za kar jim bodo izstavili ustrezno napotnico. Prispevek staršev se lahko plača v treh obrokih.

Otroke s poudarjeno socialno indikacijo predlaga socialna služba. Občine bodo za določeno število otrok s poudarjeno socialno indikacijo prispevala določena sredstva.

V zdravstvenih kolonijah lahko letujejo tudi otroci pri katerih ni prisotna nobena od indikacij. V takem primeru starši svoje otroke prijavijo na sedežu družbe Pinesta d.o.o. Kranj, Stritarjeva 8.

Cenik za zdravstvene kolonije

V ceno zdravstvenih kolonij je vključeno:
penzionske storitve, pedagoško vodstvo, zdravstveno in vzgojno varstvo, prevoz, zavarovanje

 •  Prispevek staršev za desetdnevno letovanje Z napotnico        150,00 €            (ali manj, glede na socialno stanje družine)
 • Prispevek staršev za desetdnevno letovanje brez napotnice    360,00 €            (ali manj, glede na socialno stanje družine)

POGOJ

V zdravstvenih kolonijah lahko letujejo:
 • otroci z napotnico (zdravstvo), stari od 5 do 19 let (letnik rojstva 2010 do 1996)
 • otroci in šolarji, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji (več kot dvakrat v času od februarja 2014) ali so bili pogosteje bolani (zapis v medicinski dokumentaciji več kot dvakrat v času od februarja 2014).
 Prijavite se pri izbranem zdravniku, kjer vam izda posebno prijavnico (napotnico) za letovanje v zdravstveni koloniji.
 Datum vpisa še ni znan!

IZMENE 2015

 • I. šolska kolonija (10 dni)
  3.7. – 13.7.2015: Kranj, Škofja Loka
 • II. Šolska kolonija (14 dni)
  13.7. – 23.7.2015: Kranj, Škofja Loka, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Jesenice, Kranjska gora, Žirovnica
 • III. Šolska kolonija (14 dni)
  23.7. – 2.8.2015: Kranj, Radovljica, Bled, Gorje Bohinj, Tržič
 • IV. Šolska kolonija (10 dni)
  2.8. – 12.8.2015: Kranj, Tržič, Škofja Loka

 

 

 

PRIJAVE V KOLONIJE SE PRIČNEJO TAKOJ PO PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH!

 PLAKAT hobotnica 2016

 

POGOJI IN NAČIN PRIJAVE:

V zdravstvenih kolonijah lahko letujejo:

– otroci z napotnico (zdravstvo), stari od 5 do 19 let (letnik rojstva 2011 do 1995)

– otroci brez napotnice (letniki od 2001 do 2011)

 • PRIJAVNICA 2016 Kolonije Pineta Novograd    ali
 • N A P O T N I C A 2016

Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo le tisti otroci in šolarji:
ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji (
dva in več zapisov v času od preteklega razpisa – 31.12.2014) ali
so bili pogosteje bolni (
dva in več zapisov v medicinski dokumentaciji v času od preteklega razpisa – 31.12.2014 ).

 

Prijavite se pri izbranem zdravniku, kjer vam izda posebno prijavnico (napotnico) za letovanje v zdravstveni koloniji.

 

Predvidoma se bo vpis pričel po prvomajskih praznikih in bo trajal do konca šolskega leta!

 

IZMENE ZDRAVSTVENIH KOLONIJ  in LETOVANJ V LETU 2016

 • I. šolska kolonija (10 dni)
  4.7. (pon.) – 14.7.2016 (čet.): Kranj, Škofja Loka
 • II. Šolska kolonija (10 dni)
  14.7. (čet.) – 24.7.2016 (ned.): Kranj, Škofja Loka, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Jesenice, Kranjska gora, Žirovnica
 • III. Šolska kolonija (10 dni)
  24.7. (ned.) – 3.8.2016 (sreda): Kranj, Radovljica, Bled, Gorje Bohinj, Tržič
 • IV. Šolska kolonija (10 dni)
  3.8. (sreda.) – 13.8.2016 (sob.): Kranj, Tržič, Škofja Loka

 

CENA:

 

   – 10 – dnevna izmena : z napotnico 147,60€

   – 10 – dnevna izmena: BREZ napotnico 360,00€

***drugi otrok iz družine ima 10%(brez napotnice)***

Postopek prijave:

Velja za vse občine:

V primeru prisotne zdravstvene indikacije, otroke za letovanje predlaga njihov osebni/izbrani zdravnik ali pediater, ki jim izstavi posebno napotnico za letovanje pod pogoji ZZZS.

 

Občina Kranj:

Starši se z napotnico ali brez javite na Pinesti d.o.o., Savska cesta 34, 4000 Kranj, kjer boste podpisali pogodbo za želen termin letovanja vašega otroka.

Otroke iz socialno ogroženih družin predlagajo socialne delavke na šolah, le te predloge posredujejo na CSD Kranj.

 

Občine Naklo, Preddvor,Cerklje na Gorenjskem in Šenčur:

Ravno tako se z napotnico ali brez, zglasijo na Pinesti d.o.o. Občine za te otroke krijejo delni prispevke staršev glede na socialni položaj družine. Starši  se obrnete na socialne delavke na šoli!

 

Občine Škofja Loka, Železniki,Gorenja vas – Poljane, Žiri, Radovljica, Gorje, Bled

Z napotnico ali brez se zglasite na CSD Škofja Loka oziroma CSD Radovljica (Gorje,Bled,Radovljica).

 

Otroke s poudarjeno socialno indikacijo predlaga socialna služba. Občine bodo za določeno število otrok s poudarjeno socialno indikacijo prispevala sredstva.


 

Gorenjsko Mladinsko letovišče “Pinesta” – Novigrad

kolaž 6 kolaž 2 kolaž 5 kolaž 4