V skladu z zakonodajo Republike Hrvaške glede novega koronavirusa je letovišče v Novigradu do 18.5.2020 zaprto.

 

Kaj so izredne okoliščine  – koronavirus:

  • Kadar se v kraju potovanja ali v neposredni bližini pojavijo neizogibne in izredne okoliščine, ki bistveno vplivajo na izvedbo letovanja.
  • Kadar se pojavijo neizogibne in izredne okoliščine, ki bistveno vplivajo na prevoz potrošnika v kraj potovanja

 

Postavlja se vprašanje, kako je s potovanji, ki smo jih rezervirali in vplačali za kasneje, za poletne počitnice ali jesen, pa dvomimo, da bo epidemija do takrat pojenjala in da bo takrat potovanje, počitnice ali dopust sploh varen?

Gre za bodoče, negotovo dejstvo, ki ga ni mogoče napovedati v naprej. Na splošno namreč velja, da če v kraju potovanja ni izrednih in neizogibnih okoliščin oziroma ni takih okoliščin, ki bi vplivale na prevoz do kraja potovanja, se potovanje lahko odpove skladno s splošnimi pogoji organizatorja. V praksi to pomeni plačilo odstopnine, ki je v pogodbi v naprej določena s strani organizatorja in je odvisna od časa do začetka potovanja. Omejevalne ukrepe doma poznamo, omejevalne ukrepe v drugih državah pa objavlja Ministrstvo za zunanje zadeve, katerega objave je potrebno spremljati. Za daljše obdobje v naprej, tudi za Slovenijo, ni moč napovedati, kakšni bodo ukrepi zaradi epidemije koronavirusa in če bodo v času potovanja še veljali, na katerih območjih in v katerih državah. Tako je jasno, da lahko odpoved temelji samo na sprejetih ukrepih pristojnih domačih in tujih organov. Velja še omeniti, da tudi če končna destinacija ni neposredno ogrožena zaradi širjenja koronavirusa, pa zaradi izrednih okoliščin ne moremo potovati do tja, se posledično uporabljajo določbe ZVPot o odpovedi pogodbe zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin, po katerih je potnik zakonsko upravičen do povrnitve vseh plačil in brez zaračunavanja odstopnine.

Torej, če potrošnik odpove potovanje v kraj, kjer ni razglašeno tveganje za zdravje ali varnost ljudi, in se torej odloči za odpoved iz preventivnih razlogov, nima pravice do povračila celotne kupnine – Organizator potovanja lahko v tem primeru zadrži ustrezno in upravičeno odstopnino, standardi za določitev le-te so sestavni del pogodbe. V tem primeru je izredno pomembno, ali je potrošnik morebiti sklenil zavarovanje za primer rizika odpovedi potovanja in če je, kakšne okoliščine in tveganja krije sklenjeno zavarovanje. Pri tem mora biti pozoren na dokazila in roke, ki jih zahteva zavarovalnica pri vložitvi zahtevka za izplačilo zavarovalnine.

Zakon določa pravico do odpovedi brez plačila kakršnih koli stroškov le v primeru izrednih in neizogibnih okoliščin. Če izrednih okoliščin uradno ni, lahko potrošnik potovanje odpove le skladno s splošnimi pogoji turistične agencije, s katero je sklenil ustrezno pogodbo in s katerimi turistična agencija običajno določi obveznost plačila odstopnine.