OBRAZLOŽITEV

 

V letošnji sezoni lahko v zdravstveni koloniji letujejo otroci katerim letovanje krije ZZZS  (“ustrezajo” pogojem s strani ZZZS) in tudi vsi ostali otroci.

 

Kolonije ostajajo ZDRAVSTVENE, kajti vsi otroci, ki bodo letovali bodo deležni iste oskrbe in starši bodo za njih vplačali isto storitev:

– zdravstvena oskrba (zdravnika in medicinsko sestro 24h/dan)

– pedagoško – vzgojno vodstvo

– 5 obrokov hrane po veljavnih HSP standardih

– vsi otroci so kolektivno zavarovani

– program

– prevoz

 

POGOJ za letovanje preko zdravstva (ZZZS) je:

»Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo le  tisti otroci in šolarji, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji (več kot dvakrat v preteklem letu) ali so bili pogosteje bolani (zapis v medicinski dokumentaciji več kot dvakrat v preteklem letu).«