Zdravstvena terapevtska kolonija in šola za starše otrok s cerebralno paralizo

Primerna urejenost plaže, varen dostop do nje, naravni ambient in primerne namestitvene kapacitete so razlogi za vsakoletno organizacijo šole za starše, ki jo organizira Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo Kranj.

Obnovitvena rehabilitacija invalidov

V letošnjem letu se ne izvaja! ZPS bo v svojem objektu organiziralo individualno letovanje njenih članov.

Letovanje hendikepiranih skupin

Zaradi primerno urejenih sprehajalnih poti in dostopa do morja, rade v letovišče prihajajo na več dnevno letovanje tudi organizirane skupine hendikepiranih oseb (Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik, Center za usposablj.inval.otrok Janka Premrla Vojka Vipava, Zveza društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije-SOŽITJE Ljubljana in Škofja Loka, Varstveno delovni center Kranj, Center za varstvo in delo Golovec iz Celja, Varstveno delovni center Tončke Hočevar Ljubljana, Dom Matevža Langusa Radovljica, Društvo Vita Ljubljana…).