O mediteranskem inštitutu za monitoring

Pinesta d.o.o. je hčerinsko podjetje zavoda Mediteranski inštitut za monitoring. Inštitut deluje na več področjih.

Projekt »Mediteranskega inštituta za monitoring« smo začeli zavedajoč se kulturnega, socialnega, zdravstvenega in gospodarskega pomena ki ga ima morsko okolje na območju Sredozemnega morja. Upoštevaje njegove hidrografske in ekološke posebnosti, njegovo ekološko ravnovesje, izjemno bogato biodiverziteto in ranljivost na onesnaženje smo se odločili, da s svojo dejavnostjo vzpodbudimo vse države Mediterana k novemu pristopu reševanja ekološke problematike, kjer bomo z inovativnimi pristopi preprečili degradacijo, onesnaževanje in uničenje. Zavedajoč se odgovornosti za ohranitev te skupne dediščine za blaginjo in srečo sedanjih in bodočih generacij smo določili cilj in vizijo tega projekta, ohranimo Mediteran tak, kot je nekoč bil, tak kot se ga še spominjamo.

Več informacij na http://www.mim.si/si/

Podjetje je zelo aktivno na področju nanotehnologije. Več o tem si lahko preberete na https://www.nanostandard.eu/