Velja za vse občine:
V primeru prisotne zdravstvene indikacije otroke za letovanje predlaga njihov osebni/izbrani zdravnik ali pediater, ki jim izstavi posebno napotnico za letovanje pod pogoji ZZZS letos velja samo za občine Radovljico, Bled, Gorje in Bohinj!

Občina Kranj:
Starši  se javite na Pinesti, d. o. o., Savska cesta 34, 4000 Kranj, kjer boste podpisali pogodbo za letovanea svojega otroka.
Otroke iz socialno ogroženih družin predlagajo socialne delavke na šolah, ki predloge posredujejo na CSD Kranj. Starši potem sami preverijo na Pinesti, d. o. o., ali je prijava dokončana ostaja nespremenjeno kot vsa leta do sedaj!

Občine  Radovljica, Gorje, Bled – ostajajo napotnice zdravnikov

Starši z napotnico ali brez nje se javite na  CSD Radovljica (Gorje, Bled, Radovljica). Glede na socialni položaj družine delni prispevek staršev krijejo občine, starši zato pristojnim socialnim delavcem dostavijo potrebno dokumentacijo.

Po  končanem zbiranju prijav starši s strani Pineste, d. o. o., prejmejo v podpis pogodbo ter obvestilo o času odhoda/prihoda ter seznam stvari za letovanje.

Občina Bohinj – ostajajo napotnice zdravnikov
Starši z napotnico ali brez nje se javite v ZD Bohinj pri medicinski sestri, ki zbira prijave. Prispevek staršev se določi v sodelovanju z občino Bohinj.
Po končanem zbiranju prijav starši s strani Pineste, d. o. o., prejmejo v podpis pogodbo ter obvestilo o času odhoda/prihoda ter seznam stvari za letovanje.

Občine Naklo, Preddvor, Cerklje na Gorenjskem in Šenčur:
Starši se javite na Pinesti, d. o. o., Savska cesta 34, 4000 Kranj, kjer boste podpisali pogodbo za letovanje svojega otroka.
V primeru, da starši želijo znižanje plačila, se za informacije obrnejo na socialne delavce na šoli, ki bo na podlagi finančnega stanja družine na Pinesto posredovala spisek odobrenih subvencij za posameznega otroka. Temu sledi podpis pogodbe.

Občine Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas – Poljane,
Starši se javite preko elektronske prijave na direktno na Pinesto d.o.o. Glede na socialni položaj družine delni prispevek staršev krijejo občine, starši zato pristojnim socialnim delavcem dostavijo potrebno dokumentacijo.
Po končanem zbiranju prijav starši s strani Pineste, d. o. o., prejmejo v podpis pogodbo ter obvestilo o času odhoda/prihoda ter seznam stvari za letovanje.

Občine Jesenice, Kranjska Gora, Jezersko in Žiri
Starši se javite na svoji občini pri osebi, zadolženi za zbiranje prijav na letovanje.
Glede na socialni položaj družine delni prispevek staršev krijejo občine, starši zato pristojnim uslužbencem dostavijo potrebno dokumentacijo.
Po končanem zbiranju prijav starši s strani Pineste, d. o. o., prejmejo v podpis pogodbo ter obvestilo o času odhoda/prihoda ter seznam stvari za letovanje.