CENA: 

  • 10 – dnevna izmena : z napotnico 144,00€ za otroke iz občin: Radovljica, Bled, Bohinj, Gorje.

  • 10 – dnevna izmena: BREZ napotnico 360,00€

***drugi otrok iz družine ima 10% (brez napotnice)***